Telefon 0 312 2848540
Çalışma saatleri P.tesi - C.tesi: 9:00 - 18:00
Mail adresi bdemir@bahceci.com

Eğitim ve İdari Görevler

İdari Görevler

 • TSRM Yönetim Kurulu Üyesi-2016-
 • Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi-2015-2016 eğitim yılında Eğitim Programı Düzenleyicisi.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı ÜYTE Bilim Komisyonu Üyeliği -2014-2015 dönemi

Projelerde Yaptığım Görevler

 • Ankara Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Avrupa Birliği Projeleri Hazırlama ve Uygulama Komisyonu sorumlu uzmanı.

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Kadriye Özler, Azalmış Over Rezervinde Ivf Tedavisinin Menopozla İlişkisinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi, Doç. Dr. Berfu Demir, 2016
 • Mustafa Aydın, Endometrioma nedeniyle laparoskopik cerrahi geçiren hasta grubunda agonist ve antagonist tedavi protokollerinin ıvf prognozuna etkisi Doç. Dr. Berfu Demir, 2016
 • Onur Dalay, Yardımcı üreme teknikler ile tedavi programına alınan normal over rezervi olan hasta grubunda vücut kitle indeksinin in vitro fertilizasyon sonuçlarına etkisi, Doç. Dr. Berfu Demir, 2016
 • Semra Sarı Yıldız. Azalmış over rezervinde bazal folikül stimülan hormon değerinin in vitro fertilizasyon sonuçlarına etkisinin retrospektif olarak
  değerlendirilmesi. Doç. Dr. Berfu Demir, 2015
 • Asude Özgül: İn vitro fertilizasyon programına alınan hastalarda transfer edilen embrio sayısına göre gebelik oranlarının karşılaştırılması Dr. Berfu Demir, Doç. Dr. Berna Dilbaz 2014.
 • Zeliha Fırat Cüylan: İlk in vitro fertilizasyon-embriyo transferi tedavi siklusunda ofis histeroskopi ile oluşturulan lokal endometrial travmanın gebelik ve implantasyon oranlarına etkisi. Doç. Dr. Berfu Demir, Doç. Dr. Berna Dilbaz 2013.
 • Yeliz Aykanat: Zayıf, normal kilolu ve kilolu hastalarda transabdominal ultrasonografide antral folikül sayımının transvaginal ultrasonografi ile karşılaştırılması Doç. Dr. Berfu Demir, Doç. Dr. İsmail Dölen 2013.
 • Sevil Saltuk: Polikistik over sendromlu adolesanlarda yüksek moleküler ağırlıklı adiponektin ve AMH’nın insülin rezistansını öngörmedeki rolü. Doç. Dr. Berna Dilbaz Doç. Dr. Berfu Demir 2012.
 • Yetkin Karasu: Polikistik over sendromu hastalarında ve normonresponder infertil hasta grubunda serum AMH seviyelerinin IVF ve KOH-IUI sikluslarında karşılaştırılması. Doç. Dr. Berna Dilbaz Dr. Berfu Demir 2011.
 • Canan Dura: PCOS’lu infertil hastalarda klomifen sitrat ile ovulasyon indüksiyonunda stair-step protokolünün sonuçlarının klasik protokolle karşılaştırılması. Doç. Dr. Berna Dilbaz Dr. Berfu Demir 2011.
 • Zehra Sema Deveci: Postmenopozal osteoporozda genetik yatkınlığın değerlendirilmesinde kemik morfogenetik protein 4 gen polimorfizminin incelenmesi. Danışmanlar: Prof. Dr. Ali Haberal Dr. Berfu Demir 2006.
 • Ayşegül Erdem Kalay: Postmenopozal kadınlarda sitalopramın yaşam kalitesi üzerine etkileri. Danışmanlar: Doç. Dr. Ömer Kandemir Dr. Berfu Demir 2005
 • Eylem Ünlübilgin: İlk trimester abortus imminens olgularında serum Ca 125 ve BhCG değerlerinin gebelik sonuçları üzerinde prognostik değeri, serviks uzunluğunun ve uterin arter dopplerinin prediktif önemi. Danışmanlar: Prof. Dr. Necla Çetin Dr. Berfu Demir 2003

Üye Olduğum Dernekler