Telefon 0 312 2848540
Çalışma saatleri P.tesi - C.tesi: 9:00 - 18:00
Mail adresi bdemir@bahceci.com

Erkeklerde kısırlık nedenleri nelerdir?

Tek başına erkeğe ait bozukluklar çocuk sahibi olamayan bir çiftte %20 oranında görülür. Fakat erkeğe ait kısırlık vakalarının yaklaşık yarısında neden bulunamamaktadır. Buna yakın bir oranda (%30-40) neden ise testislerin sperm üretimindeki problemden kaynaklanmaktadır. Erkek kısırlığında günümüz koşullarında var olan problemin çözülmesine yönelik tedavi yaklaşımları olmakla birlikte; temel olarak çiftin çocuk sahibi olmasına aşılama ya da tüp bebekte mikroenjeksiyon yöntemi kullanılarak yardımcı olunmaktadır.
Azospermi hakkında detaylı bilgi için bakınız.

Varikoselde tedavi yaklaşımları hakkında detaylı bilgi için bakınız.

Cerrahi olarak sperm elde etme yöntemleri nelerdir (TESE, mikroTESE) detaylı bilgi için bakınız.

Erkeğin değerlendirilmesinde çocukluk çağında geçirilmiş enfeksiyonlar, varolan hastalıklar, ilaç ve sigara kullanımı mutlaka öğrenilmelidir. Takiben muayene ve semen analizi (spermiogram) başlangıç değerlendirme için yeterlidir.

Erkekte sperm üretimi yaklaşık olarak 70 gün alır, takiben 12-21 günde olgunlaşma ve transfer işleminin tamamlanması da eklendiğinde, 90 günlük bir süreç olduğu bilinmelidir. Geçirilmiş bir enfeksiyon ya da toksinin etkisi 3 aylık süreci etkilemektedir. Uygulanan bir tedavinin yararının görülebilmesi için asgari bir döngü beklenmesi gerekliliği veya semen analizinde problem saptanması durumunda tekrar testin 3 ay sonra önerilmesi bu nedenledir. Fakat pratik uygulamada hasta uyumunda sıkıntı yaşanması sebebiyle şiddetli erkek infertilitesi varlığında, 2-4 haftada semen analizi tekrarı yapılarak tanı kesinleştirilmektedir.

Günümüzde semen analizi dışında erkek kısırlığında kullanılan diğer testler nedene ve şiddetine bağlı istenmektedir. Şiddetli sperm azlığı ya da semen analizinde hiç sperm saptanamaması durumlarında genetik inceleme (kromozom analizi ve Y mikrodelesyon testi) yapılması hastanın hem tedavi şeklinin hem de başarı şansının belirlenmesinde önemlidir. Diğer önemi ise gelecek kuşaklara aktarılması bakımından hastayı bilgilendirmek ve önlem alabilmek bakımından yol gösterici olmasıdır.

Sperm DNA hasarının değerlendirilmesi günümüzde güncel diğer bir konudur. Hasta yönetiminde bu testin sonuçlarının yorumlanması önemlidir. Güncel bilgi olarak, Amerika Üreme Tıbbı Derneği’nin bu konu ile ilgili kararı, bu testlerden alınan sonuçların çiftin gebe kalma şansı ve gebelik sonuçlarını öngörmediği ve rutin olarak kullanılmaması gerektiğidir. Sperm DNA hasarı testleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için bakınız.