Telefon 0 312 2848540
Çalışma saatleri P.tesi - C.tesi: 9:00 - 18:00
Mail adresi bdemir@bahceci.com

Cerrahi olarak sperm elde etme yöntemleri

Menide sperm bulunmadığı durumlarda bu yöntemlere başvurulur. En basit olan müdahalede iğne ve enjektör aracılığı ile çekilerek sperm bulmaya çalışılır. Bu yöntemler Perkütan Epididimal Sperm Aspirasyonu (PESA) ve Perkütan Testiküler Sperm Aspirasyonudur (TESA). Daha ileri aşama ise testislerden biyopsi ile sperm aranması işlemidir. Testiküler Sperm Ekstraksiyonu (TESE). Bu işlemin mikroskop altında yapılmasına ise mikroTESE işlemi adı verilir. Biyopsi ile sperm bulunması işlemleri sırasında hastanın uyumuna göre lokal veya genel anestezi uygulanır. Hastalar müdahaleyi takiben birkaç gün içinde normal hayatlarına dönebilmektedir. Azospermi nedir? bölümünde ayrıntıları ile açıkladığım gibi menide sperm olmaması durumunda nedenin ne olduğu, sperm bulunması için hangi yöntemin uygulanacağını ve bulunma şansını belirleyecektir. Genel olarak, kanallarda tıkanıklığa bağlı gelişen obstrüktif azospermi hastalarında sperm bulunma oranı %100’dür. Testis yetmezliği olgularında ise bu oran %50’ler seviyesindedir.

Tekrarlanan TESE uygulamalarında sperm bulunma şansı bir önceki uygulamada bulunup bulunmadığı ile doğrudan ilişkilidir. Bu konuda deneyimli bir ürolog tarafından işlemin yapılması, gereken en az doku çıkarılarak sperm bulunması temel hedeftir. Tüp bebek uygulaması sırasında kadından yumurta toplanması gününde mikroTESE işlemlerinin yapılması tercih edilmektedir. Nedeni, biyopsi ile elde edilen spermlerin taze olarak kullanıldığı mikroenjeksiyon işleminde en iyi gebelik sonuçlarının alınmasıdır. Elde edilen spermlerden mikroenjeksiyon işlemi sonrasında kalan olursa dondurulup saklanması farklı bir durumdur. Çünkü bu uygulamada, eğer başarısız bir deneme olursa cerrahi gerekmeden ilave bir deneme şansının olabilmesi ya da sonraki denemelerde sperm bulunamaması durumunda kullanılabilmesi için saklanması amaçlanmaktadır.